تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1391 
فرق تشیع 
دانشگاه ادیان و مذاهب قم 
19.50 
فوق لیسانس 
 
علوم ارتباطات اجتماعی 
دانشکده صدا و سیما قم 
0.00 
سطح 2 
1387 
 
 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00